نتیجه تصویری برای تصویر نیمه شعبان

 

gashnvareh

تغییر اقلیم ۱۳۹۶ بهمن ماه

کارگاه_نظارت_بالینی_و_راهنمایی_آموزشی

sheva nama

الگوهای برتر تدریس-۱

barom

تحلیل_و_پیشنهادی_در_باره_درس_ششم

پاسخ فعالیت های کتاب انسان و محیط-درس ۱تا ۷_۲

class

به نام خدایی که شراب رادرکاسه ی بلورین

بررسی وضع انرژیهای نو در ایران

شیوه نامه انجمن های علمی و آموزشی معلمان

جلسه گروه استان با حضور دکتر شایان مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان با محوریت نقد و بررسی نواحی فرهنگی با حضور همکاران عزیز برگزار گردید.

BarnameDarsiMelli139112

جزوه جغرافیای ۲-پایه یازدهم

سایت همایش : http://geoedu.ir

برنامه عملیاتی گروه جغرافیای استان سیستان و بلوچستان