بررسی وضع انرژیهای نو در ایران

شیوه نامه انجمن های علمی و آموزشی معلمان

جلسه گروه استان با حضور دکتر شایان مدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان با محوریت نقد و بررسی نواحی فرهنگی با حضور همکاران عزیز برگزار گردید.

BarnameDarsiMelli139112

جزوه جغرافیای ۲-پایه یازدهم

سایت همایش : http://geoedu.ir

برنامه عملیاتی گروه جغرافیای استان سیستان و بلوچستان

سوالات تشریحی و تستی کل جغرافیای ایران پایه دهم_۲

برای دریافت پاسخ فعالیت های جغرافیای پایه یازدهم کلیک کنید

جغرافیای ایران ۹۶-۹۷

جغرافیای_پایه_یازدهم_رشته انسانی

انسان ومحیط

 

اسلاید مربوط به درس جغرافیای پایه یازدهم از پیوندهای زیر قابل دریافت است:
درس۱ – جغرافیای پایه یازدهم.
درس۲جغرافیای پایه یازدهم.
درس۳جغرافیای پایه یازدهم.
درس۴جغرافیای پایه یازدهم.
درس۵جغرافیای پایه یازدهم.
درس ۶جغرافیای پایه یازدهم.
درس۷جغرافیای پایه یازدهم.
درس۸ جغرافیای پایه یازدهم.
درس۹ جغرافیای پایه یازدهم.
درس۱۰جغرافیای پایه یازدهم.
درس۱۱جغرافیای پایه یازدهم.