بارم بندی کتاب جغرافیا ی دوره  پیش دانشگاهی رشته علوم انسانی  

کد ۲/  ۲۹۷ سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳

 

درس

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم ، شهریور ،بزرگسالان و دی ماه

اول

۳٫۵

۱

دوم

۲٫۵

۱

سوم

۴

۱

چهارم

۵

۱

پنجم

۵

۱

ششم

۱٫۵

هفتم

۳

هشتم

۳

نهم

۳

دهم

۲٫۵

یازدهم

۲

جمع

۲۰ نمره

۲۰ نمره